close
تبلیغات در اینترنت

بحث تئوری راندو و پرزانته - 2

برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای ورود به فروشگاه کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید

تبلیغات

دانلود مقالات معماری

شما برای انجام داد ن هرکاری احتیاج به ابزار مربوط به همان کار را دارید. ابزار یا وسائل نیاز، برای طراحی ونقاشی عبارتند از ابزار تاثیر پذ یر( متن) و ابزار تاثیر گذار.ابزار تاثیر پذ یرمانند : کاغـذ، پارچه، چوب وغیره. ابزار تاثیر گذار مانند: زغال، مداد و غیره

 

 

کاغـذ( اثر پذ یر)

 

طراحی با انتخاب ( کاغـذ) آغاز می شود نه با اولین خط . برای این کار کاغـذهای مختلفی وجود دارد. نازک، ضخیم - زبر، نرم وغیره شما باید کاغـذ مناسب کار خود را د رست انتخاب کنید. از کاغـذهای مختلف برای آزمایش استفاده کرده و با مواد مختلف روی آنها کارکنیدهر کاغـذی، مناسب هر نوع مواد اثر گذارنده نیست

* افراد مبتدی ابتدا اگراز کاغـذهای ارزان قیمت استفاده کنند بهتر است. این نوع کاغـذها کاهی یا روزنامه ای نام دارند و بصورت بسته بندی شده د ر بازار موجود است

* کاغـذ از جنس مرغـوب د ر وزنهای مختلف بصورت ورق، بسته ای یا رول موجود است

* انواع کاغـذ : کاغـذ کالک، پوستی، کاهی، گراف، سفید طراحی( در وزن های مختلف)، کاغـذ بافت دار( برای طراحی با زغال)، براق گلا سه ( برای کار با قلم فلزی و مرکب)، انواع مقواهای سفید و رنگی با وزنهای مختلف، مقوای پاستل، مقوای ماکت و غیره

 

زیرد ستی یا تخته شصی

 

برای اینکه کاغـذ را صاف و یکد ست برای طراحی آماده کنیم احتیاج به زیر د ستی ( تخته شصی) داریم، لذا برای این کار میتوانیم از تخته سه لایی، فیبر و یا مقوای خیلی ضخیم استفاده کنیم و کاغـذ رابا گیره یا چسب نواری روی آن محکم نماییم وبعد مشغول طراحی شویم، تخته شصی آماده د ر بازار موجود است

اثر گذارمانند: زغال - مداد - قلم و غیره

 

زغال

 

زغال، یکی از قد یمی ترین مواد طراحی است. استادان قد یم از آن برای طراحی مقد ماتی تابلو و کشید ن اسکیس ها استفاده می کرد ند، آثار گرافیکی فراوانی با زغال ساخته شده که شهرت جهانی دارند. زغال بعنوان یک ماده اثر گذار کاربرد گسترده ای در بین نقاشان دارد زغال را از سوزاند ن بد ون هوای شاخه های باریک د رختان می سازند، وبرای این منظور بیشتر از شاخه های( درخت مو) استفاده میشود. زغال مصنوعی نیزازگرد زغال و چسب گیاهی ساخته میشود و( زغال فشرده نام دارد). زغال د ر مقایسه با مداد مزیت هایی دارد، هم میشود خطوطی به باریکی خط مدادی رسم کرد وهم سطوح بزرگ را پوشاند با پهنای زغال میتوان لکه های ( تونال) پهنی بوجود آورد. زغال مرغوب باید به راحتی روی کاغـذ حرکت کند و اثر بگذارد. اگر زغال خوب حرکت نکرد وتن کمرنگ قهوه ای بجا گذاشت، زغالی است که خوب عمل نیامده و نامرغوب است. برای پاک کرد ن طرح زغالی از پارچه نرم یا ابر و یا پنبه میتوان استفاده کرد، و از پاک کن فقط برای روشن تر کرد ن و یا نور داد ن به کار استفاده می کنند.

* برای محو کرد ن زغال، از محوکن میتوان استفاده کرد. محوکن نیز یکی د یگر از ابزارهای طراحی و نقاشی است

 

مـداد

 

مداد یکی د یگر از ابزار های طراحی است که به هنرجویان تازه کار پیشنهاد میشود قبل از استفاده ازهروسیله ای با تکنیک، کار با مداد که امکان می دهد مسائل آموزش طراحی را برای آنها بهتر حل کند، آشنا شوند. مدادها بنا بر خصوصیات اثرگذاریشان به مدادهای : گرافیتی ایتالیایی و رنگی تقسیم میشوند. د ر طراحی های آموزشی بیشتر از همه مداد گرافیتی استفاده میشود. درترکیب مداد گرافیتی، کربن کریستالی با مخلوطی از آلومین و مواد د یگر استفاده شده است. مداد گرافیتی مرغـوب باید براحتی روی کاغـذ حرکت کند و با فشار کم، نوک آن نشکند مدادها، از لحاظ نرمی و سختی مغزشان به مدادهای نرم ( B و شماره های بالاتر) مدادهای سخت ( H و شماره های بالاتر) و متوسط ( HB ) تقسیم میشوند. بیشتر مدادهای معمولی با حروف( HB ) مشخص می شوند

مدادهای( H ) سخت ترند وهرچه شماره آنها بالا ترباشد، مغز آنها سخت تراست، مدادهای( B ) که مغزنرم دارند، برای طراحی مناسب هستند. هرچه شماره آنها بالا تر باشد، مغز آنها نرم تراست

یکی از ابزارهای خوب طراحی مداد ایتالیایی است. این مداد، هم نوع طبیعی دارد وهم مصنوعی، نوع طبیعی آن از( سنگ رس سیاه) و نوع مصنوعی آن از( استخوان سوخته، گچ، گرافیت و چسب گیاهی ) ساخته میشود. این مداد در مقایسه با مداد گرافیتی تن غـلیظ تری دارد وبرق نمیزند. با آن میتوان هم خطوط واضح کشید وهم تن های یک نواخت بوجود آورد، ونیز میتوان آنرا با گچ و ( سانگ وین)* باهم کار کرد

*( سانگ وین) نام نوعی مداد نرم است که رنگ قرمز تیره دارد و د ر طراحی بکار میرود

 

مداد رنگی

 

برای طراحی و نقاشی از مداد رنگی هم میتوان استفاده کرد و کارهای بسیار زیبایی هم میتوان با این مدادها ساخت. البته بهتراست قبل از کار با مداد رنگی، با مداد معمولی تمرین کرده، بخصوص در زمینه سایه روشن و بکار برد ن والور های رنگی با مداد. امروزه مداد رنگی های گوناگونی ساخته شده که دارای رنگهای متنوعی هم هستند. ابتدا برای تمرین هنرجویان مبتدی، مداد رنگی های معمولی بیست وچهار رنگ پیشنهاد می شود، وبعداز آنکه کارشان بهتر شد میتوانند از مدادهای حرفه ای ( پلی کروم) استفاده کنند

 

پاستل

 

پاستل، هم نوع د یگری از ابزار طراحی و نقاشی است. که هم گچی وهم روغنی آن د ر رنگهای متنوعی وجود دارد، که باآن روی مقوای پاستل میتوان کارهای جالبی ارائه داد . مقوای پاستل د ر رنگهای مختلفی در بازار موجود است

 

پاک کن

 

پاک کن بطور عـمده برای ملا یم کرد ن تن ها، نورگذاری و پاک کرد ن خطوط و سایه های اضافی بکار میرود، برای سایه های شد ید بهتر است از پاک کن های خمیری استفاده شود. پاک کن انواع گوناگون دارد. پاک کن معمولی، خمیری ومداد مغزی پاک کن دار( که بجای مغزی گرافیتی ، پاک کن د رآن تعبیه شده است) که پس از تراشید ن مانند مداد تیز میشود ود ر انتهای آن زائده ای برس مانند وجود دارد که برای تمیز کردن اثر پاک کن بر روی طراحی یا نقاشی بکار میرود، این پاک کن معمولا د رپاک کرد ن قسمتهای ظریف طراحی ویا نقاشی بکار میرود

 

مرکب

 

از مرکب هم میتوان برای طراحی و نقاشی استفاده کرد، هنرمندان مشهوری چون ( لئونارد و داوینچی، میکل آنجلو*، د ورر، رامبراند و کیپرنسکی) وبسیاری د یگر با مرکب کار می کرد ند. د رحال حاضر نیز هستند نقاشانی که با مرکب آثار جالبی بوجود می آورند. کار با مرکب بخصوص با سر قلم فلزی، تمرین بسیار مناسبی برای تسلط بر اصول طراحی خطی است، چون در مرکب، بر خلا ف مداد و زغال امکان پاک کرد ن واصلاح آن خیلی کم است و گاهی هم امکان پذ یر نیست، پس باید دانست کار با مرکب د قت بیشتری می طلبد. آب و مرکب بهترین تمرین است برای کار کرد ن با قلم مو وآثار بسیار جالبی را میتوان با این روش بوجود آورد، وکسانی که میخواهند آبرنگ کار کنند بهتراست که قبلا با آب و مرکب تمرین کنند.

* ( میکل آنژ)

 

قلم مو

 

قلم مو، نیز یکی د یگر از ابزارهای اثر گذاراست، که د راندازه و با موهای مختلفی ساخته میشوند. قلم موهای گرد معمولا برای آبرنگ وآب مرکب ، و قلم موهای تخت بیشتر برای رنگ روغن مورد استفاده قرار میگیرند. قلم موهای گرد از موهای نرمی مانند موی سمور، بز، گربه و غیره و قلم موهای تخت رنگ روغن از موی زبر تری ساخته میشوند. البته از مواد مصنوعی هم برای موهای قلم مو استفاده میشود که د وام زیادی ندارند، مرغوب ترین نوع قلم مو از موی سمور تهیه میشود . نوک قلم موی آبرنگ باید باریک وتیز باشد و انعـطاف پذ یر برای حفظ و نگهداری از قلم مو باید خیلی د قت کرد. قلم موی آبرنگ را پس ازاتمام کار با آب وصابون شسته وبا پارچه نخی آنرا طوری خشگ نمایید که نوک موی قلم کاملا تیز بماند. قلم موهای رنگ روغن را بعد از آنکه رنگ اضافی آنرا با پارچه تمیز کرد ید با مقداری نفت یا تینر روغنی، خوب شسته سپس آنرا با آبگرم وصابون میشوریم و با پارچه نخی خشک می کنیم، ( از تربانتین نیز میتوانید برای تمیز کرد ن قلم موی رنگ روغن استفاده کنید). قلم موها را پس از شستن د رگلدان ویا لیوان طوری قرار دهید که موهای آن بالا قرار بگیرد

 

آبرنگ

 

مواد آبرنگ کم رنگ و مصرف رقیق آن شفاف بوده طوری که بافت مقوا را از زیررنگ میتوان حس کرد، به این ترتیب بالایه های متعد د رنگ که رویهم می آید، رنگ آمیزی از لطافت وعمق خاصی برخوردار میشود. آبرنگ در د وشکل موجود است: جامد( که بصورت قطعات جامد رنگی د ر د رون جعبه های مخصوص قرار دارد). و خمیری که د ر لوله های سربی یا تیوپی قرار دارد

 

گوآش

 

گوآش، خمیر رنگی ای است که از پود ر رنگ، چسب وآب ساخته میشود و بر خلا ف آبرنگ دارای اثر رنگی مات می باشد،( آبرنگ را رنگ روحی و گوآش را رنگ جسمی می نامند) د رگذ شته، د وره (عهد باستان) برای ساختن گوآش، رنگ را با آب ومواد چسبنده ای نظیر صمغ یا شیره گیاهی و یا با سفیده تخم مرغ و نظایر آن مخلوط کرده، آنرا به مصارف گوناگونی مانند، رنگ آمیزی پارچه بکار میبرد ند

 

آکریلیک

 

آکریل، ماده ایست صنعتی که د ر پزشکی ورنگ سازی بکار میرود. این ماده د ر آب حل میشود ولی پس از خشک شدن، به آسانی شسته نمی شود. رنگ آکریلیک برای تصحیح آبرنگ نیز بکار میرود، قسمت هایی از نقاشی آبرنگ را که باید عوض کرد با این رنگ پوشانده سپس د و باره روی آن کار می کنند. از د یگر خصوصیات رنگ آکریلیک آنست که لایه لایه رویهم قرار گرفته و در ترکیب امکانات تازه ای را بوجود می آورد. از رنگ آکریلیک هم بصورت آبرنگ وهم به شیوه رنگ روغن میتوان استفاده کرد

 

رنگ روغـن

 

رنگهای روغـنی نقاشی خمیری شکل اند. برای تهیه آنها از مواد رنگی طبیعی ومصنوعی همراه با روغنهای مخصوص ومواد خشک کننده استفاده میشود، رنگهای روغنی نسبتا زود د ر مقابل هوا خشگ می شوند ولی برای سریعـترخشگ شد ن آنها میتوان از تینر یا تربانتین استفاده کرد. برای رقیق کردن این رنگها معمولا از روغن بذ رک استفاده میشود. رنگ روغن نقاشی معمولا د رلوله های سربی( تیوپ) د ر بازار موجود است. با رنگ روغن روی اشیاء مختلف میتوان نقاشی کرد، ولی بهتراست همیشه زمینه کار سفید باشد تا ارزش رنگها بهتر مشخص گرد د. برای نقاشی با رنگ روغن، بیشتراز بوم نقاشی استفاده میشود( پارچه کشیده شده روی کلا ف چوبی را بوم نقاشی می گویند) معمولا سطح تابلو راپس از اتمام کارنقاشی، با پوششی از ورنی می پوشانند تا تابلو شفاف تر و رنگهای آن محفوظ بماند. ورنی را هم با قلم میتوان روی تابلو کشید و هم با اسپری( فیکساتیو)، اگرخواستید که ورنی را با قلم روی تابلو بزنید، رنگهای تابلو باید کاملا خشگ باشد، معمولا بعد از د و ماه این کار رامیتوانید انجام دهید، ولی فیکساتیو را بعـد از سه هفته روی کاربزنید. از فیکساتیو برای ثابت نگهداشتن کارهای( زغالی، کنته یا مداد زغالی، رنگ روغن، پاستل و غیره میتوان استفاده کرد

 

پالت

 

پالت، وسیله ایست برای چید ن رنگهای لازم وترکیب آنها برای استفاده د ر نقاشی . پالت رنگ روغن سطحی صاف دارد ولی پالت آبرنگ نا صاف ودارای حفره های متعـددی است، مانند جای تخم مرغ. بجای پالت آبرنگ موجودد ر بازار، از یک د یس ملا مین سفید هم میتوانید استفاده کنید

 

کاردک

 

 

کاردک انواع و اقسام گوناگونی دارد، بعضی از آنها برای ترکیب رنگ ها روی پالت رنگ مورد استفاده قرار میگیرد، وبعضی از آنها که شکل و اندازه های مختلفی دارند ، مستقیما برای نقاشی مورد استفاده قرار می گیرند

موضوع: بحث تئوری راندو و پرزانته,

نویسنده:

تاریخ: ساعت: 3:19

نظرات()

تعداد بازديد : 351

به این پست رای دهید:

کنتراست : تضاد ( سیا ه - سفید ، روشن - تاریک)

کنتراست مطلق : تیره ترین حالت تضاد

د یزاین : طرح - شکلی را بوجود آورد ن

آنالیز : تجزیه - جدا سازی

ری لکس : آزاد گذاشتن - بحال راحت د ر آورد ن

کن سن تریشن : تمرکز حواس - منتهای د قت

تکسچر : بافت - نوع پوشش ظاهری سطح

اکسپره سیو : بیانگراحساس

کمپوزیسیون : ( ترکیب بندی) کنار هم چید ن اشیاء یا اشکال بطور، خوشایند

آبجک تیو : غیر ذهنی - علمی

سابجک تیو : خصوصیت فردی - شخصیت

شکل انتزاعی : تصویری که به هیچ یک از اشکال طبیعی شباهت ندارد - جدا از طبیعت

کلا ژ : تصویری که ازچسباند ن قطعات کاغذ، پارچه یا چیزهای د یگر د رست شده باشد

فیکساتیو : نوعی ورنی رقیق که روی نقاشی و طراحی می پاشند تا رنگ آنهارا ثابت نگهدارد

فرسک : نقاشی روی د یوار

گسو: زمینه ای که با استفاده از گچ و چسب برای نقاشی ( تامپرا) ساخته می شود

لوکال کالر : رنگ اصلی اشیاء

مد یوم : هر مایعی که برای حل کرد ن پود ر رنگ بکار برود مثل روغن بذ رک

مونو کروم : تک رنگ - نقاشی تک رنگ

پرسپکتیو : د وری ونزد یکی اشیاء - نمایش اشیاء د ر نقاشی به همان شکلی که چشم آنها را می بیند، (مناظر و مرایا )

اسکیس : طرح اولیه - طرح یا یاد داشت سریع برای نقاشی، بد ون درنظر گرفتن جزئیات

فون کالر : رنگ زمینه - رنگ آستر نقاشی

گلیز : هر گاه یک یا چند قشر نازک رنگ رقیق شده را روی قسمتی از نقاشی که کاملا خشگ شده باشد قرار دهیم به آن گلیز میگویند

 

 

موضوع: بحث تئوری راندو و پرزانته,

نویسنده:

تاریخ: ساعت: 3:14

نظرات()

تعداد بازديد : 1142

به این پست رای دهید:

 

 

آسمان

 

آسمان بخش وسیعی از ترسیم را تشکیل می دهد و وضع کلی هوا از خورشیدی تا طوفانی،غروب آفتاب تا نیمه شب را نشان می دهد .آسمان می تواند به تعادل ترسیم کمک کند و توجه را بر موضوع متمرکز کند.از شکل ابرها اغلب برای رسیدن به ترکیب زیگزاگی جالب استفاده می شود.به طور کلی،رنگهای روشن،ترسیم را لطیف می سازد و سبب جلب توجه فرد به نقاط کانونی می شود .استفاده از جفت رنگ به جذابیت و پیشرفت طرح کلی رنگ کمک می کند.رنگ بیش از اندازه باعث می شود آسمان تیره و غیرواقعی به نظر برسد.

 

تکنیک های سر قلم:

همیشه موقع راندو با مرکب،آبرنگ یا رنگ لعابی ابتدا روی آسمان کار کنید.هنگام راندو با مداد ،پاستل و ماژیک آسمان را آخر کار رنگ کنید.

آسمان نباید بر دیگر عناصر ترسیم غلبه کند بلکه باید ترکیب را تقویت کند.ممکن است ترکیب با زیادکاری روی آسمان،خراب شود.کار را آسان بگیرید و به یاد داشته باشید که (کم زیاداست.)

 

هنگامی که آسمان را طراحی می کنید ان را در قالب زیگزاگ نگه دارید و لبه های خارجی ساختمان ها را رسم نکنید .بعد از اعمال این موارد ،آسمان پشت ساختمان قرار می گیرد نه بالای آن.

رنگ آسمان باید خط افقی یا ساختمانها را قطع کند تا عناصر روی زمین معلق به نظر نرسند.به عنوان یک اصل،آسمان در جایی که به خط افق می رسد باید همیشه روشن تر باشد.با وجود این در اسکیس های سریع ممکن است مجبور شویم آسمان را در اطراف مرکز رسم تیره تر و هم زمان با حرکت به طرف بیرون روشن ترکنیم تا نقطه کانونی ایجاد کند و در برابر ساختمانی یه رنگ روشن به انبوه-تهی برسد .استفاده از رنگ نارنجی نزدیک افق توسط جفت رنگ به ترسیم جذابیت می بخشد.

به هنگام رنگ آمیزی آسمان،به منظور یک دست شدن آن ،از همان ابزاری استفاده کنید که در دیگر عناصر رسم استفاده کرده اید.ابزار مشخصی مانند ماژیک ممکن است محدودیت هایی را برای فضاهای بزرگ ایجاد کند زیرا ظاهری خط مانند دارد. در این مورد-به عنوان مثال برای آسمان -از پاستل استفاده کنید.

با تیز بر ،پاستل آبی را بتراشید تا پودر ایجاد کند و ان را روی نواحی مورد نظر بپاشید.سر انگشتتان را در اطراف ساختمان جلو و عقب ببرید تا آسمان پدید آید .روی رنگ آبی از پاستل سفید برای ایجاد ابر استفاده کنید.

 

آب

آب در طراحی معمولاً به عنوان عنصری آرام در نظر گرفته می شود.دریاچه ای آرام حس ارامش را به مخاطب القا می کند حال آنکه ،چشمه ای بزرگ جذابیت می آفریند.به واسطه این انگیزه هاست که در بسیاری از پروژه های موفق خصوصیات آب مد نظر قرار می گیرد.دامنه عناصر آب از بازتاب در استخر،استخر شنا و دریاچه تا چشمه ها و آبشار و رودخانه ها را شامل می شود.در این بخش آب روان و راکد را درپلان و اسکیس ها بررسی می کنیم.

 

تکنیک های سر قلم :آب راکد

از خطوط عمودی برای نشان دادن سطوح بازتاب و از خطوط افقی برای نشان دادن سطوح هموار و آیینه ای استفاده کنید.

بعد از اعمال خطوط عمودی و افقی مناسب بر سطح آب ،از یک پاستل یا مداد سفید روی خطوط قبلی در جهت مخالف به منظور راندو بازتاب استفده کنید.

نمای پلان استخر با پاستل راندو می شود ،از پاک کن معمولی با زاویه 45 درجه برای تفکیک سطح و ایجاد بازتاب استفاده کنید.اگر استخر با ماژیک راندو شده است باید از پاستل سفید استفاده کرد.

برای پوشش نواحی وسیع مانند دریاچه ها پاستل یا ایر براش را به کار گیرید .برای القا حس عمق سایه را اعمال کنید.

از طریق ترکیب،تغییر تدریجی ارزش در سطح آب را به وجود آورید .در اسکیس،همیشه از ارزش های تیره تر برای اطراف پس زمینه استفاده کنید.

عناص ردیگری از محیط پیرامون را به آ ب بیفزایید تا واقعی تر جلوه کند،افرادی که در آب شنا می کنند عناصر مناسبی هستند.از اصول جفت رنگ نیز استفاده کنید .برای مثال ،افرادی را که لباس شنای نارنجی یا قرمز پوشیده اند در برابر آب آبی قرار دهید.

تکنیک های سر قلم:آب روان

تکنیک های کلیدی مشابه ای را که در مبحث آب راکد بیان شد به کار گیرید.

از اندازه های مختلف حباب ها و نقاط سیاه و سفید و خطوط منحنی استفاده کنید تا علاوه بر امواج،جذابیت و حرکت آب را نیز به تصویر در آورید.

چشمه ها یا آبشار مقابل پس زمینه تاریک را با رنگ روشن تر یا سفید ایجاد کنید ؛برعکس این عمل را نیز می توانید انجام دهید.این کار،ترکیب انبوه- تهی خوبی در ترسیم می آفریند.

سطح عمودی چشمه یا آبشار باید ارزش روشن تر و پلان افقی باید تیره تر باشد تا به ایجاد عمق و تیره-روشن منجر شود.

فاصله باریک سفیدی در طول خط کناره باقی بگذارید تا آب از سطح زمین جدا شود.این کار را با باقی گذاشتن فضای سفید یا با مداد سفید انجام دهید.

شیشه

اکثر ساختمان ها یا یک نوع شیشه یا شیشه هایی در شکل های مختلف و متنوع دارند.شیشه خود،دارای انواع زیادی است:شفاف یا رنگی،دودی یا آیینه ای.

 

گام به گام

برای رسم پنجره شیشه ای قاب بندی شده،ابتدا شیشه را به عنوان ورقه ای ساده با تغییر تدریجی ارزش راندو کنید.

سایه قاب ها را روی شیشه قرار دهید.

از یک رنگ مات مناسب برای رسم قاب های روی ناحیه سایه شیشه استفاده کنید.این کار باعث صرفه جویی در وقت می شود زیرا دیگر لازم نیست که به هر قاب سایه بزنید.

تکنیک های سر قلم

در صورت امکان ،تغییر تدریجی ارزش را هنگام ترسیم پنجره برای ایجاد جذابیت اعمال کنید.

هنگام رسم شیشه نیمه شفاف یا شفاف سعی کنید اشیایی را که پشت پنجره قرار دارند نشان دهید تا واقعی تر به نظر برسد.این اشیا ممکن است چراغ های سقف یا اتاق،پرده ها،افراد و گیاهان را شامل می شود.

هنگام رسم بازتاب شیشه،عناصری که د رمحیط اطراف قرار دارند مانند آسمان ،گیاهان و مردم را در نظر بگیرید.

پنجره هایی که به سمت آفتاب گیر ساختمان هستند باید تیره تر از آنهایی باشند که در سایه قرار دارند.این عمل باعث ایجاد کنتراست و انبوه -تهی می شود.

هنگامی که از آبرنگ برای راندو شیشه استفاده می کنید قبل از به کار بردن رنگ،تمام پنجره را مرطوب کنید.

مصالح ساخت

آشنایی با مصالح دست ساز و چگونگی راندو آنها برای ترسیمات معماری لازم است.مصالح شامل چوب،آجر،کاشی،سنگ،سیمان،تخ ته سنگ،فلز و شیشه می باشد.موفقیت راندو به کیفیت جزئیات آن بستگی دارد.مشاهده و تمرین زیاد به شما در افزایش مهارت هایتان کمک می کند.

 

تکنیک های سر قلم

هنگام راندو مصالح همیشه تغییر تدریجی ارزش و جفت رنگ را منظور کنید و مقداری فضای سفید باقی بگذارید.

برای ایجاد جذابیت،به سطح مورد نظر خطوط راه راه،نقاط ،سایه گاه و سایه اضافه کنید.

بعد از رنگ آمیزی اولیه شیء کامل شده جزئیات را بیفزایید و با مداد های رنگی سایه روشن ها را اضافه کنید.

منبع:کتاب راندو،ترسیم و پرسپکتیو

 

 

نویسنده:میک دابلیو.لین ،آسلا

موضوع: بحث تئوری راندو و پرزانته,

نویسنده:

تاریخ: ساعت: 3:8

نظرات()

تعداد بازديد : 1353

به این پست رای دهید:

بحث های تئوری راندو :

افزودن عناصر محیط پیرامون و جزئیات گوناگون در خلق ظاهری واقع نما کمک می کند و ترکیب رسم را غنی می سازد.ممکن است عناصر نامطلوب را پنهان کنیم در حالیکه به موضوعات جذاب بیشتر اهمیت می دهیم.

عناصر محیط اطراف شامل اجزایی است که در ترسیم آورده می شود و نقاط کانونی را شکل می دهند و هر چیزی از آسمان و درختان گرفته تا خودرو ها و افراد را در می گیرد.این عناصر به ترسیم مقیاس می دهند و طرح را واضح تر می نمایانند.در کل،عناصر محیط پیرامون ،رسم را قابل قبول و طبیعی تر می سازد.برای مثال ساختمانی که بدون مردم یا درختان راندو شود حس اوج خود را از دست می دهد و دیگر به اندازه زمانی که عناصر جالب را شامل می شد جذاب نیست.

 

افراد

افراد عناصر بسیار مهم انسانی را در طرح ایجاد می کنند.آنها با حضور خود اظهار می کنند که هدف از معماری و فضای اطراف استفاده و لذت بردن از آنهاست .از آنجایی که رسم افراد مشکل است بسیاری از طراحان آنها را در ترسیم نمی آورند.این کار با مشاهده و تمرین آسان می شود.افراد را از روی کتاب ،روزنامه ،عکس و اسلاید ها ترسیم کنید.فایلی از افراد با مقیاس ها،فعالیت ها و حالات مختلف تنظیم کنید تا زمانی که به نوع مشخصی از افراد برای فضایی نیاز پیدا کردید ،آمادگی رسم آن را داشته باشید.

 

افراد باید با فضا هماهنگ باشند ؛برای مثال ،بچه ها در زمین بازی و اطراف استخر دیده می شوند؛همچنین افراد به گروه ها یا دسته های مختلف تعلق دارند.افرادمتعددی برای جلوگیری از ناهماهنگی فضا با یکدیگر راه می روند تا فضا را واقعی جلوه دهند.همچنین می توان حالاتی مانند نشستن،دویدن،پریدن و دوچرخه سواری را افزود تا جذابیت را دو چندان کند.

موضوع: بحث تئوری راندو و پرزانته,

نویسنده:

تاریخ: ساعت: 2:55

نظرات()

تعداد بازديد : 1278

به این پست رای دهید:

ابزار تکنیک ایربراش

مجموعه ایربراش (باگر) شماره 100 ،(پاسچه وی ال)،(تایلر کندلر)،مدلa،مرکب ایربراش،آبرنگ یا گواش(دیزاینرز)؛کپسول هوا،مولد فشار،جعبه افشانه ساخت(ابرهارد فابر)،کاغذنگهدار،تیزبر با مارک (اکس-آکتو)،نوار.

 

گام به گام:راندو مکعب

1. با استفاده از مداد،مکعبی را اسکیس بزنید.اگر از کاغذ استفاده می کنید برای جلوگیری از تا خوردن کاغذ باید آن را شاسی کنید.

2. تعداد زیادی کاغذ نگهدار روی کل مکعب قرار دهید و با تیزبر به آرامی خطوطی را که در طول مکعب است ببرید.بعضی از اسکیس ها می تونند به طور مستقیم روی برگه کاغذنگهدار رسم شوند به طوری که هیچ خطی در ترسیم نهایی نشان داده نخواهد شد.

3. برداشتن برگه کاغذنگهدار را از قسمت های تیره تر شروع کنید و به آرامی ایربراش بزنید.

4. برگه کاغذنگهدار را از قسمت روشن بعدی بردارید و آن را با ناحیه اول دوباره افشانه کنید.

5. این فرآیند را آنقدر تکرار کنید تا روشن ترین ناحیه افشانه شود .اگر 4 ناحیه با ارزش متفاوت وجود دارد روشن ترین ناحیه یک لایه،در حالیکه تیره ترین ناحیه 4 لایه می گیرد.در این روند فقط از یک برگه کاغذ نگهدار استفاده نمی شود.از خطوط سفید ناخوشایندی که هنگام برش های متفاوت برگه کاغذنگهدار به وجود می آید اجتناب کنید.

 

 

تکنیک های سر قلم

ارزش ها را یکدست و به آرامی به کار ببرید.هرچه ایر براش به سطح رسم نزدیک تر باشد،بعد از هر فشار هوا،ارزش های تیره تری بدست می آید.توصیه می شود این عمل را بعد از فاصله گرفتن از رسم شروع کنید و در فاصله دور کار کنید،مگر اینکه به جزئیات نیاز داشته باشید.

برای رسیدن به ارزشی یکنواخت ،افشانه را به فاصله 8 تا 13 سانتی متر در دو طرف چپ و راست موضوع اعمال کنید.

از کاغذنگهدار که به آسانی بریده و برداشته می شود استفاده کنید.کاغذنگهدارهای شفاف،دیدن سطح اصلی را برای شما میسر می کند.

همیشه هنگام ماسکه کردن،مطمئن شوید که فضای کافی پوشیده شده است.سایه کم رنگی که از ایربراش پخش می شود،ممکن است ناخواسته به فضاهای اطراف کاغذنگهدار وارد شود،بنابراین برای مبتدی ها رنگ لعابی و گواش پیشنهاد می شود.

ایربراش بعد از استفاده باید تمیز شود،این کار عمر آن را افزایش می دهد.

 

منبع:کتاب راندو،ترسیم و پرسپکتیو

 

نویسنده:میک دابلیو.لین ،آسلا

موضوع: بحث تئوری راندو و پرزانته,

نویسنده:

تاریخ: ساعت: 2:52

نظرات()

تعداد بازديد : 1775

به این پست رای دهید:

ليست صفحات

تعداد صفحات : 4

تبلیغات

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

موضوعات

دانلود فایل های پاورپوینت . ..

دانلود مقالات معماری اسلامی

مقالات معماری

ایده های جدید در معماری

دانلود مقالات معماری یونان

دانلود مقالات معماری رم

دانلود پاورپونت سازه

دانلود سری 2

دانلود سری 3

دانلود سری 4

دانلود فایل های pdf

pdf سری 2

pdf سری 3

شیوه خراسانی

شیوه رازی

شیوه آذری

شیوه اصفهانی

آرشیو مجلات معماری

دانلود نشریه راه ساختمان ایران

کتب معماری

دانلود کتب معماری

معرفی کتب معماری

پروژهای دانشجویی

متره و برآورد

روستا 1 ، 2

تنظیم شرایط محیطی

انسان طبیعت معماری

ایده سری a

ایده در معماری

ایده سری b

مهندسی عمران

معماری اسلامی

آموزش نرم افزار

نرم افزار اسکچاپ

نرم افزار اتوکد

تریدی مکس+ویری

آموزش فتوشاپ

کرک نرم افزار ها+آموزش

نرم افزار رویت

شهر سازی

دانلود مجلات ویژه شهر سازی

معماری داخلی

دانلود مجلات طراحی داخلی

معماری منظر

دانلود مجلات معماری منظر

معرفی کارهای معماران بزرگ

زاها حدید

دنیس اسکات براون

لُکُربُزیه

دانلود فیلم های معماری

فیلم های سری اول

بانک پروژه و پایان نامه

بانک پایان نامه ها

آموزش اسکیس ، راندو و پرزانته

بحث تئوری راندو و پرزانته

راندو و پرزانته

تصاویر معماری

دکوراسیون

عکس های معماری

دانلود نقشه های معماری

ویلایی

فرهنگ سرا

نقشه های فاز 2

مسکونی

مبانی نظری معماری

مبانی نظری

دانلود رایگان مطالعات

مطالعات خانه سالمندان

مطالعات طرح 5

رساله های کارشناسی

آرشیو

پیوندهای روزانه

در خواست همکاری

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب : 159
کل نظرات : 310
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین : 6
تعداد اعضا : 8354
آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز : 654
بازدید دیروز : 663
ورودی امروز گوگل : 1
ورودی گوگل دیروز : 17
آي پي امروز : 56
آي پي ديروز : 63
بازدید هفته : 5,474
بازدید ماه : 16,607
بازدید سال : 41,755
بازدید کلی : 1,621,173
اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی : 54.81.196.35
مرورگر :
سیستم عامل :
امروز : یکشنبه 28 مرداد 1397

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

نظرسنجي

نظر شما در مورد محتوای سایت چیست؟